T.C. Bas Dongen

INSCHRIJVING ZOMERTRAINING
Inschrijven tennislesVOORBEREIDEND TENNIS JANUARI - Klik hier om je in te schrijven
 • voorbereidend tennis jeugd ( 25,00 p.p.) 10 lessen

 • Inschrijven tennislesWINTERTRAINING 2017 - 2018 2 - Klik hier om je in te schrijven
 • jeugdtraining 8 personen (€ 96,00 p.p.) 18 lessen
 • seniorentraining avond 4 personen (€ 213,00 p.p.) 18 lessen
 • seniorentraining avond 3 personen (€ 283,00 p.p.) 18 lessen
 • seniorentraining avond 2 personen (€ 424,00 p.p.) 18 lessen
 • seniorentraining overdag 4 personen (€ 119,00 p.p.) 10 lessen
 • seniorentraining overdag 4 personen (€ 59,00 p.p.) 5 lessen
 • seniorentraining overdag 3 personen (€ 157,00 p.p.) 10 lessen
 • seniorentraining overdag 3 personen (€ 78,00 p.p.) 5 lessen
 • seniorentraining overdag 2 personen (€ 233,00 p.p.) 10 lessen
 • seniorentraining overdag 2 personen (€ 117,00 p.p.) 5 lessen
 • seniorentraining overdag 5 x privétraining 1 uur € 265,--
 • seniorentraining overdag 5 x privétraining 30 minuten € 135,--
 • jeugdtraining 8 personen 2x 1 uur training € 192,-- 18 lessen
 • seniorentraining avond 1,5 uur (21.00-22.30 uur) 4 pers. (€ 317,--p.p.) 18 lessen
 • seniorentraining overdag 10 x privétraining 30 minuten € 270,--

 • Reglement

  VOORBEREIDEND TENNIS JANUARI

  TENNISLESREGLEMENT
  1. ALGEMEEN

  U kunt zich alleen opgeven voor tennisles bij T.C. Bas Dongen, wanneer u ook bent ingeschreven als lid.

  2. LESCYCLUS EN KOSTEN TENNISLES

  De te verzorgen lessen worden gegeven door de door het bestuur van T.C. Bas Dongen aangestelde tennistrainers. De lescyclus en lesmogelijkheden worden in overleg tussen T.C. Bas Dongen en de tennistrainer vastgesteld. De kosten voor tennisles worden in overleg tussen T.C. Bas Dongen en de tennistrainer vastgesteld. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de
  lesvorm die u wenst, het aantal mede-lessers in dezelfde groep en het aantal lessen binnen een cyclus. Indien de groep niet compleet is, kan het aantal lessen, dan wel de duur van de les en/of de hoogte van het lesgeld worden aangepast.

  3. LESDUUR

  De tijdseenheid voor een tennisles is een uur, tenzij vooraf anders overeengekomen. De duur van het lesuur bedraagt 50 minuten. De overige 10 minuten mag de trainer gebruiken voor zijn/haar pauze. De lesnemer dient in sportkleding te verschijnen en over deugdelijke tennisschoenen te beschikken.

  4. LESSCHEMA

  De datum, de dag en het tijdstip van tennisles worden door de tennistrainer, eventueel in

  overleg met het bestuur van T.C. Bas Dongen, zoveel mogelijk vastgesteld op basis van gegevens op het inschrijfformulier. Deze worden door de trainer in een lesrooster verwerkt. De lesnemer krijgt tijdig bericht van de eerste les. De indeling van de groepen wordt bepaald door de trainer, rekening houdende met de wensen van de lesnemer. De trainer neemt in die gevallen, waarbij
  op basis van de inschrijfgegevens geen passende indeling mogelijk is, contact op met de lesnemer voor een andere lesmogelijkheid. Op zon- en feestdagen, alsmede tijdens de gebruikelijke vakantieweken, is er geen les, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen.

  5. WIJZE VAN INSCHRIJVING

  Alleen leden die op de door de vereniging aangegeven wijze inschrijven komen voor lessen in aanmerking; leden die persoonlijk afspreken met de tennistrainer worden niet ingedeeld; wel kan een voorkeurstijdstip (eventueel besproken met de tennistrainer) op het inschrijfformulier worden aangegeven. Indien tijdelijk geen lesmogelijkheden aanwezig zijn, kan de lesnemer op een wachtlijst worden geplaatst.

  6. VERHINDERING

  Niet verschijnen door de lesnemer, om welke reden dan ook, is voor rekening van de lesnemer.

  Bij privéles heeft de lesnemer het recht een vervanger in zijn/ haar plaats te sturen, mits deze lid is van T.C. Bas Dongen. Bij groepsles heeft de lesnemer niet zonder meer het recht een vervanger in zijn/ haar plaats te sturen. Dit ter voorkoming van te grote verschillen in tennisniveau binnen de lesgroep. De tennistrainer beoordeelt dit. In geval van verhindering van de tennistrainer worden de lessen overgenomen door een andere bij T.C. Bas Dongen aangestelde tennistrainer, dan wel worden de lessen op een nader overeen te komen datum en tijdstip ingehaald.

  7. UITVALLEN VAN LESSEN

  Indien de tennistrainer constateert, dat de lessen door slechte weer- of baanomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, worden de eerste twee uitgevallen lessen van de cyclus ingehaald. Wanneer er om deze reden meer lessen uitvallen, worden deze niet ingehaald en is evenmin restitutie van lesgeld mogelijk. Bij klassikaal les aan jeugdleden (meer dan 2 leerlingen) kan de trainer besluiten tot het geven van een theorieles, die dan als een lesuur wordt aangemerkt. Uitval van lessen wegens afwezigheid van de trainer en/of slechte weer- of baanomstandigheden wordt, indien mogelijk, tijdig aan de lesnemer doorgegeven.

  8. AANSPRAKELIJKHEID

  Het volgen van tennisles geschiedt op eigen risico. De trainer en/of T.C. Bas Dongen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, hoe ook genaamd, voortvloeiende uit de tennisles. Ook tijdens het volgen van de tennisles dienen de aanwijzingen van de groundsman en/of bestuur, te allen tijde worden opgevolgd.

  9. BETALING

  Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de leerling (en bij jeugd: hun ouder(s) of verzorger(s)) zich akkoord met het automatisch incasseren van het lesgeld van zijn/ haar bank of girorekening voor aanvang van de eerste les.

  10. AKKOORDVERKLARING

  Indien de leerling is ingeschreven verklaart hij/ zij zich automatisch akkoord met het dan geldende Tennislesreglement van T.C. Bas Dongen.

  11. GESCHILLEN

  In geval van geschillen waarin dit reglement niet voorziet, stelt de tennistrainer in overleg met het bestuur van T.C. Bas Dongen de te volgen procedure vast.

  WINTERTRAINING 2017 - 2018 2

  TENNISLESREGLEMENT
  1. ALGEMEEN

  U kunt zich alleen opgeven voor tennisles bij T.C. Bas Dongen, wanneer u ook bent ingeschreven als lid.

  2. LESCYCLUS EN KOSTEN TENNISLES

  De te verzorgen lessen worden gegeven door de door het bestuur van T.C. Bas Dongen aangestelde tennistrainers. De lescyclus en lesmogelijkheden worden in overleg tussen T.C. Bas Dongen en de tennistrainer vastgesteld. De kosten voor tennisles worden in overleg tussen T.C. Bas Dongen en de tennistrainer vastgesteld. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de
  lesvorm die u wenst, het aantal mede-lessers in dezelfde groep en het aantal lessen binnen een cyclus. Indien de groep niet compleet is, kan het aantal lessen, dan wel de duur van de les en/of de hoogte van het lesgeld worden aangepast.

  3. LESDUUR

  De tijdseenheid voor een tennisles is een uur, tenzij vooraf anders overeengekomen. De duur van het lesuur bedraagt 50 minuten. De overige 10 minuten mag de trainer gebruiken voor zijn/haar pauze. De lesnemer dient in sportkleding te verschijnen en over deugdelijke tennisschoenen te beschikken.

  4. LESSCHEMA

  De datum, de dag en het tijdstip van tennisles worden door de tennistrainer, eventueel in

  overleg met het bestuur van T.C. Bas Dongen, zoveel mogelijk vastgesteld op basis van gegevens op het inschrijfformulier. Deze worden door de trainer in een lesrooster verwerkt. De lesnemer krijgt tijdig bericht van de eerste les. De indeling van de groepen wordt bepaald door de trainer, rekening houdende met de wensen van de lesnemer. De trainer neemt in die gevallen, waarbij
  op basis van de inschrijfgegevens geen passende indeling mogelijk is, contact op met de lesnemer voor een andere lesmogelijkheid. Op zon- en feestdagen, alsmede tijdens de gebruikelijke vakantieweken, is er geen les, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen.

  5. WIJZE VAN INSCHRIJVING

  Alleen leden die op de door de vereniging aangegeven wijze inschrijven komen voor lessen in aanmerking; leden die persoonlijk afspreken met de tennistrainer worden niet ingedeeld; wel kan een voorkeurstijdstip (eventueel besproken met de tennistrainer) op het inschrijfformulier worden aangegeven. Indien tijdelijk geen lesmogelijkheden aanwezig zijn, kan de lesnemer op een wachtlijst worden geplaatst.

  6. VERHINDERING

  Niet verschijnen door de lesnemer, om welke reden dan ook, is voor rekening van de lesnemer.

  Bij privéles heeft de lesnemer het recht een vervanger in zijn/ haar plaats te sturen, mits deze lid is van T.C. Bas Dongen. Bij groepsles heeft de lesnemer niet zonder meer het recht een vervanger in zijn/ haar plaats te sturen. Dit ter voorkoming van te grote verschillen in tennisniveau binnen de lesgroep. De tennistrainer beoordeelt dit. In geval van verhindering van de tennistrainer worden de lessen overgenomen door een andere bij T.C. Bas Dongen aangestelde tennistrainer, dan wel worden de lessen op een nader overeen te komen datum en tijdstip ingehaald.

  7. UITVALLEN VAN LESSEN

  Indien de tennistrainer constateert, dat de lessen door slechte weer- of baanomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, worden de eerste twee uitgevallen lessen van de cyclus ingehaald. Wanneer er om deze reden meer lessen uitvallen, worden deze niet ingehaald en is evenmin restitutie van lesgeld mogelijk. Bij klassikaal les aan jeugdleden (meer dan 2 leerlingen) kan de trainer besluiten tot het geven van een theorieles, die dan als een lesuur wordt aangemerkt. Uitval van lessen wegens afwezigheid van de trainer en/of slechte weer- of baanomstandigheden wordt, indien mogelijk, tijdig aan de lesnemer doorgegeven.

  8. AANSPRAKELIJKHEID

  Het volgen van tennisles geschiedt op eigen risico. De trainer en/of T.C. Bas Dongen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, hoe ook genaamd, voortvloeiende uit de tennisles. Ook tijdens het volgen van de tennisles dienen de aanwijzingen van de groundsman en/of bestuur, te allen tijde worden opgevolgd.

  9. BETALING

  Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de leerling (en bij jeugd: hun ouder(s) of verzorger(s)) zich akkoord met het automatisch incasseren van het lesgeld van zijn/ haar bankof girorekening voor aanvang van de eerste les.

  10. AKKOORDVERKLARING

  Indien de leerling is ingeschreven verklaart hij/ zij zich automatisch akkoord met het dan geldende Tennislesreglement van T.C. Bas Dongen.

  11. GESCHILLEN

  In geval van geschillen waarin dit reglement niet voorziet, stelt de tennistrainer in overleg met het bestuur van T.C. Bas Dongen de te volgen procedure vast.

  Back

  Nieuws

  Geen nieuws
  (minder dan één minuut geleden)

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen via het contactformulier